Hà Nội tiếp tục dự án quy hoạch khu vực sông Hồng

Hà Nội phối hợp với Seoul thực hiện giai đoạn II của Dự án “Lập Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội.”

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tích cực phối hợp với chính quyền thành phố Seoul tổ chức thực hiện giai đoạn II của Dự án “Lập Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội” (sau đây gọi là: Quy hoạch cơ bản).

Hiện nay, những nội dung chính của “Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội” đã được lồng ghép vào đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đang trình thẩm định, phê duyệt.

Để có cơ sở lập, thẩm định, trình duyệt và phê duyệt Dự án “Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội,” chiều 3/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo quy hoạch và Đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội xin ý kiến về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị được lồng ghép Quy hoạch cơ bản sông Hồng với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Chính phủ phê duyệt cũng là phê duyệt các định hướng chính của Quy hoạch cơ bản sông Hồng, làm cơ sở để triển khai quy hoạch tiếp theo. Sau khi Quy hoạch chung Thủ đô được phê duyệt, chỉnh sửa Quy hoạch cơ bản sông Hồng (phần nội dung Quy hoạch xây dựng) theo hồ sơ Quy hoạch phân khu để phù hợp với quy định của Luật quy hoạch đô thị.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu, cơ quan thẩm định nội dung này sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố giao theo chức năng hoặc có thể thành lập Hội đồng thẩm định trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Nội dung về Quy hoạch đê điều, thoát lũ có thể được thực hiện khớp nối đồng thời theo một hồ sơ riêng đúng quy định của Việt Nam và phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết, Quy hoạch đê điều khi đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt. Nội dung hồ sơ về Quy hoạch đê điều sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị được là cơ quan chủ trì tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cơ bản sông Hồng trên cơ sở Quy hoạch phân khu, Quy hoạch thoát lũ và Quy hoạch đê điều đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Duy Long

Đăng lúc: 17/12/2011 14:36

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối