Nhà thờ Trạng nguyên Nguyễn Trực

Ngày 20-4, Lễ công nhận di tích lịch sử quốc gia Nhà thờ Trạng nguyên Nguyễn Trực theo Quyết định số 318/QĐ-BVHTTDL ngày 26-1-2011 của Bộ VH,TT&DL đã diễn ra tại xã Tam Hưng, Thanh Oai (Hà Nội).

Trạng nguyên Nguyễn Trực sinh năm 1417, mất năm 1473, tên chữ là Công Dĩnh, hiệu là Sư Liêu. Sinh thời, ông là người học rộng, tài cao, 18 tuổi đã đỗ đầu kỳ thi Hương ở Sơn Tây, được lui tới Trường Giám đọc sách. Ông đỗ Trạng nguyên năm 26 tuổi và giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới thời nhà Lê. Ông từng làm Chánh sứ đi sứ nhà Minh, tương truyền khi đi sứ ông được mời tham dự một khóa thi triều Minh và đỗ đầu Trạng nguyên, trở thành Lưỡng quốc Trạng nguyên. Người đời sau ghi nhớ công đức Trạng nguyên Nguyễn Trực bằng cách lập nhà thờ ông ở xã Tam Hưng.

Ngay sau lễ công nhận, xã Tam Hưng đã thành lập Ban bảo vệ di tích lịch sử nhà thờ Trạng nguyên Nguyễn Trực thực hiện việc quản lý, bảo vệ di tích theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thanh Loan

Đăng lúc: 21/05/2011 12:59

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối