Tăng cường quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng

Hà Nội ra Chỉ thị về tăng cường quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.

UBND TP vừa ban hành chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, để từng bước nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND TP yêu cầu:

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước (Sở Xây dựng, Công thương, NN&PTNT, Giao thông, UBND các quận, huyện, thị xã…): Hàng năm xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác khảo sát, thiết kế cho các cán bộ, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn TP.

Tổ chức xây dựng, hướng dẫn quy trình quản lý, nội dung kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi hoạt động vượt quá điều kiện năng lực hành nghề, hoạt động sai chứng chỉ hành nghề, hoạt động không có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Chính phủ; Phối hợp quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, tổ chức kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế theo các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của Chính phủ.

Đối với Chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý dự án được ủy quyền) đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố, có trách nhiệm: Thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc khảo sát, thiết kế xây dựng, lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế có tư cách pháp nhân, đủ năng lực chuyên môn và có kinh nghiệm phù hợp theo quy định.

Tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, giám sát chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng; Khuyến khích việc sử dụng các chuyên gia, các đơn vị tư vấn có trình độ cao trong nước.

Các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế công trình xây dựng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm: Thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn; Chỉ giao việc chủ trì khảo sát, thiết kế cho cá nhân của tổ chức mình nếu người đó có chứng chỉ hành nghề và năng lực hành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật; Nghiên cứu áp dụng hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành để đảm bảo chất lượng toàn diện về kỹ thuật, mỹ quan công trình và hiệu quả sử dụng;

Các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế công trình xây dựng mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm; Gửi hồ sơ năng lực kèm theo văn bản tự xác định hạng tổ chức tư vấn của mình về Sở Xây dựng theo định kỳ (trước ngày 15/11) hàng năm để Sở Xây dựng xem xét và thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở.

Bích Hồng

Đăng lúc: 21/03/2011 14:36

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối