Thành phố tiếp tục bán nhà theo NĐ 61/CP

ICTnews - Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục bán nhà theo Nghị định (NĐ) 61/CP cho các hộ dân có nhu cầu từ tháng 4/2011.

Theo văn bản số 1168/VP-XD của Văn phòng UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục thực hiện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 61/CP (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 469/TTg-KTN ngày 29/3/2011).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ bán nhà dự kiến đến hết tháng 10/2011.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục giải quyết thủ tục bán nhà ở sau ngày 31/12/2010 đối với các trường hợp đã nộp đơn mua nhà từ ngày 31/12/2010 trở về trước.

Theo Bộ Xây dựng, tại nhiều địa phương, số lượng nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa bán còn rất lớn, trong khi đó nguyên nhân chậm trễ trong bán nhà một phần là do công chức ở địa phương vừa thiếu, vừa yếu về nghiệp vụ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ mua nhà mới cũng như các chính sách liên quan vẫn thực hiện bình thường như trước thời điểm 31/12/2010 cho đến khi có chính sách mới ban hành. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ tập trung giải quyết các hồ sơ đã nộp trước thời điểm 31/12/2010 (thời điểm dừng bán nhà), vì phần lớn những hồ sơ còn tồn tại là những trường hợp phức tạp, cần phải có thời gian giải quyết theo đúng quy trình. Nhà nước không bắt buộc người đang thuê nhà ở phải mua mà căn cứ trên nhu cầu thực tế của người đang ở. Một trong những lý do cơ bản khiến người dân ít quan tâm đến việc mua lại nhà thuộc sở hữu nhà nước là điều kiện kinh tế khó khăn.

Sau khi có chỉ đạo của TP, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Công ty Phát triển nhà và đô thị (Bộ Quốc phòng) khẩn trương giải quyết các hồ sơ mua nhà đã nhận trước ngày 31/12/2010.

Các công ty này phải xây dựng kế hoạch, thời gian cụ thể để đi thực địa kiểm tra 4 thông số, trình Hội đồng Bán nhà TP xong trước 30/6/2011.

Cùng lúc, phải tổ chức đo vẽ toàn bộ hồ sơ mua nhà đã nhận, xây dựng đơn giá đo vẽ địa chính mới, báo cáo Sở Xây dựng và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND TP phê duyệt trước ngày 30/6/2011. Việc lập hợp đồng mua nhà và tổ chức thu nộp tiền mua nhà vào ngân sách cũng phải xong trước quý III/2011.

Đặc biệt, phải lập và trình cấp giấy chứng nhận cho các hộ đã hoàn tất thủ tục mua nhà xong trước ngày 31/12/2011. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề nghị Cục thuế Hà Nội, Kho bạc Nhà nước TP phối hợp, chỉ đạo các chi cục Thuế các quận, huyện, chi nhánh Kho bạc Nhà nước tạo điều kiện tiếp nhận, giải quyết nhanh việc thu nộp tiền mua nhà, tiền thuế trước bạ.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã phải tổ chức rà soát, phân loại, hoàn tất thủ tục tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận đối với quỹ nhà cơ quan tự quản trên địa bàn và các hộ đã hoàn tất thủ tục mua nhà với Nhà nước.

Được biết, hiện còn khoảng 50.000 căn thuộc sở hữu nhà nước chưa bán được, trong đó hơn 15.000 căn hộ đã làm hồ sơ xin mua nhưng vẫn đang nằm ở các xí nghiệp quản lý nhà, chưa giải quyết xong.

H.K

Đăng lúc: 22/03/2011 10:25

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối