Phố Đume - Đường Bắc Sơn

Bắc Sơn: là tên một châu (nay là huyện) thuộc tỉnh Lạng Sơn. Nơi nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp ngày 27-9-1940 do Đảng Cộng sản lãnh đạo, sau bị quân Pháp đàn áp, lực lượng cách mạng rút vào rừng, năm 1941 lập đội du kích Bắc Sơn và chiến khu Bắc Sơn cho tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

Đường Bắc Sơn dài hơn 300m, thẳng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ phố Hoàng Diệu đến đường Độc Lập cạnh quảng trường Ba Đình. Đường đôi, có bồn hoa ở giữa. Đầu đường, năm 1994 xây Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Vốn là đất trong Thành Nội cổ.

Nay thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Thời Pháp thuộc là phố Đume (rue Paul Doumer). Sau Cách mạng: đường Nhân Quyền. Thời tạm chiếm: Đường Nguyễn Lâm.

Minh Tuyết

Đăng lúc: 04/05/2011 14:20

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối