Phố Ô Quan Chưởng

Vốn là cửa mở ra phía đông của toà thành đất xưa; đến năm 1817 mới xây lại khang trang như hiện nay. Vòm cửa giữa có ba chữ Hán: Đông Hà môn (cửa Đông Hà), di tích xếp hạng năm 1995. Đất phường Đông Hà, tổng Hậu Túc, huyện Thọ Xương cũ.

Phố Ô Quan Chưởng dài 80m; từ đường Trần Nhật Duật đến cửa Ô Đông Hà, nối với phố Hàng Chiếu.

Thời Pháp thuộc là phố Hàng Chiếu Cói (rue des Nattes en Jonc). Có nhiều thuyết về tên dân gian gọi cửa Ô này.

1. Đời Nguyễn đặt chức quan Chưởng cơ để coi giữ cửa ô.

2. Đời Lê có quan Chưởng ấn về hưu dựng nhà ở đây.

3. Khi Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ nhất (1873): quân Pháp từ sông Hồng kéo lên đã bị toán quân của một quan Chưởng vệ chặn đánh quyết liệt và ông hy sinh tại cửa Ô này. Nhân dân tưởng nhớ nên đặt thành tên.

Bảo Khanh

Đăng lúc: 17/02/2011 15:12

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối