Đất mặt đường dưới 30m2 sẽ không được xây dựng

Các lô đất có đủ điều kiện xây dựng phải có diện tích từ 30m² trở lên, có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu lớn hơn 3m nằm trên mặt đường.

Theo Dự thảo Quy định quản lí quy hoạch kiến trúc đối với các công trình xây dựng hai bên tuyến đường đô thị, các lô đất có diện tích nhỏ hơn 30m² và có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu nhỏ hơn 3m sẽ không đủ điều kiện xây dựng.

Các lô đất có đủ điều kiện xây dựng phải có diện tích từ 30m² trở lên, có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu lớn hơn 3m nằm trên hai tuyến đường được hình thành sau ngày Quyết định này có hiệu lực.


Với các trường hợp khác, các lô đất hình thành trước khi Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thì được quy định và xử lí theo Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, nếu diện tích phần đất còn lại nhỏ hơn 15m² có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng.

Nếu diện tích phần đất còn lại nhỏ từ 15m² đến 40m² có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì được phép xây dựng không quá 2 tầng.

Đối với các lô đất hình thành sau khi Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg có hiệu lực đến thời điểm trước khi quyết định của Dự thảo có hiệu lực thì xử lí theo các văn bản về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, lô đất có diện tích nhỏ hơn 15m² có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng, có thể cải tạo theo hiện trạng.

Trường hợp lô đất nằm trên tuyến đường và hai bên tuyến đường đã ổn định hoặc hợp khối công trình thì có thể xem xét xây dựng mới để hoàn thiện cảnh quan tuyến phố nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Phạm Hồng

Đăng lúc: 26/04/2011 07:13

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối