Hà Nội làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển và đào tạo cán bộ

Từ 9 đầu mối, một đơn vị trực thuộc, Thành ủy Hà Nội đã kiện toàn, sắp xếp còn 7 đầu mối, một đơn vị trực thuộc.

Ngày 23/4,Đoàn khảo sát Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá X) về "Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội" do đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu vừa có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Báo cáo của Thành ủy Hà Nội khẳng định, ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá X) và Kế hoạch 02-KH/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thiện các quy chế, quy định làm việc trong cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Từ 9 đầu mối, một đơn vị trực thuộc, Thành ủy Hà Nội đã kiện toàn, sắp xếp còn 7 đầu mối, một đơn vị trực thuộc; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP được kiện toàn còn 17 sở và 7 cơ quan tương đương; cấp quận, huyện, thị xã có 12 phòng chuyên môn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng từng bước được đổi mới, hơn 50 nghìn cán bộ, công chức của Hà Nội có trình độ từ đại học trở lên.

Những năm qua, Hà Nội đặc biệt chú trọng và làm tốt công tác bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, lãnh đạo các cấp. Riêng năm 2009, Hà Nội đã thực hiện 3 đợt điều động, luân chuyển với 57 cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành về nhận nhiệm vụ bí thư, phó bí thư, phó chủ tịch các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc TP và ngược lại. Sau 2 năm thực hiện, hầu hết cán bộ được luân chuyển đều hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Để việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị T.Ư có sự chỉ đạo đặc thù về cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Thành phố; hướng dẫn tổ chức hoạt động để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; giao cấp ủy cùng cấp quản lý biên chế và tiền lương đối với hệ thống Liên đoàn Lao động từ TP tới cơ sở.

 

Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, hoàn thiện tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị là một quá trình liên tục, phát triển. Vì vậy, việc khảo sát về kết quả thực hiện NQ T.Ư 4 trong 4 năm qua là cần thiết, nhằm giúp từng bước điều chỉnh những vấn đề không hợp lý phát sinh trong quá trình thực hiện để từng bước hoàn thiện, nâng cao năng lực của công tác quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả cao.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo thành phố trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4; đã chủ động ban hành một số chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Đặc biệt, chất lượng đội ngũ cán bộ của Hà Nội được nâng lên rõ rệt do làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển và đào tạo cán bộ.

Đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới, Hà Nội cần phải có nhiều hình thức đào tạo cán bộ theo hướng chú trọng đào tạo theo chức danh để có đội ngũ cán bộ tiếp cận được công việc ngay khi được phân công công tác.

 

Tú Anh

Đăng lúc: 26/04/2011 11:11

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối