Phố Đào Tấn

Phố Đào Tấn dài 900m; từ phố Liễu Giai đến phố Nguyễn Văn Ngọc; lúc đầu chỉ dài 270m, tháng 12-2004 điều chỉnh nối dài thêm 630m đến đường Bưởi. Đi bên cạnh khu khách sạn Daewoo.

Đất trại Thủ Lệ, tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận cũ. Nay thuộc phường Ngọc Khánh và Cống Vị, quận Ba Đình.

Đào Tấn (1845-1907): nhà soạn tuồng lớn nhất nước ta. Ông người phủ Tuy Phước, Bình Định, đỗ cử nhân năm 1867 thời Tự Đức, sung chức Hiệu thư, Thị độc, Nội các, Tổng đốc An Tĩnh (Nghệ Tĩnh), Công bộ Thượng thư bộ Công

Tác giả nhiều vở tuồng pho: Diễn Võ đình, Trầm hương các, Hộ anh đàn, Hoàng Phi Hổ quá quan..., nhuận sắc nhiều vở tuồng cổ: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương... và tập lý luận sân khấu giá trị: Hý trường tuỳ bút.

Bảo Quyên

Đăng lúc: 05/03/2011 15:26

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối