Phố Đặng Tất

Phố Đặng Tất dài 290m; từ phố Trấn Vũ bên hồ Trúc Bạch chạy qua phố Quán Thánh đến phố Phan Đình Phùng. Đất thôn Quan Quang, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận cũ. Thôn này sau đổi là Yên Quang. Nay thuộc phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Thời Pháp thuộc gọi là phố Bà Ôtigiông (rue Madame Autigeon).

Đặng Tất (?-1409) là bố Đặng Dung, quê Hoá Châu ra ngụ ở Hà Tĩnh. Cuối đời Trần làm Đại tri châu, tham gia khởi nghĩa chống quân Minh ở phủ Thiên Trường, đánh thành Đông Quan. Năm 1409 bị vua Giản Định giết oan cùng với Nguyễn Cảnh Chân.

Thanh Loan

Đăng lúc: 01/01/2011 09:45

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối