Phố Đỗ Ngọc Du

Phố dài gần 300m, từ phố Nguyễn Công Trứ cắt ngang qua phố Đồng Nhân đến phố Hương Viên, cạnh đền Hai Bà Trưng.

Đất thôn Hoa Viên, tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng.

Thời Pháp thuộc là đường 252 (voie 252). Thời tạm chiếm gọi phố 337.

Đỗ Ngọc Du (1907 - 1938): người làng Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. 1926 được Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội cử sang theo lớp huấn luyện cách mạng ở Quảng Châu. Về nước tham gia kỳ bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội Bắc Kỳ, Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng. 1929 là một trong bảy người lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên và thành lập Đông Dương Cộng sản đảng. Tháng 3-1930 làm Bí thư lâm thời Thành ủy đầu tiên của Hà Nội. Giữa năm ấy, cơ sở vỡ, lánh sang Thượng Hải, ông bị bắt, đày Côn Đảo. 1936 được trả tự do, nhưng mắc bệnh nặng và mất tại Hà Nội.

Minh Tuyết

Đăng lúc: 09/01/2011 10:15

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối