Phố Gầm Cầu

Phố dài 400m; từ đường Trần Nhật Duật đến chạc ba phố Hàng Lược - Phùng Hưng, chạy theo hai bên chân cầu cạn đường sắt dẫn lên cầu Long Biên.

Đất thôn Phúc Lâm, tổng Tả Túc và thôn Phủ Từ, tổng Hậu Túc, huyện Thọ Xương cũ. Số nhà 2 là đình Phúc Lâm, còn đình Phủ Từ ở 19 Hàng Lược. Nay thuộc hai phường Đồng Xuân và Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.

Thời Pháp thuộc là phố Lơbơlăng (rue Leblanc). Sau Cách mạng: phố Khúc Hạo. Thời tạm chiếm tách thành hai phố: Nguyễn Hữu Huân và phố Gầm Cầu. Từ năm 1964 nhập lại, mang tên này.

Uyên Linh

Đăng lúc: 11/01/2011 10:24

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối