Phố Khương Thượng

Phố Khương Thượng dài 1,5km; từ phố Tây Sơn, số 313 cạnh trường Đại học Thủy Lợi đi qua khu tập thể Khương Thượng, đình Khương Thượng đến đường Trường Chinh ở cổng đề chữ Xóm Tân Khương.

Đất trại Khương Thượng, tổng Hạ, huyện Vĩnh Thuận, nơi Sầm Nghi Đống đóng đồn năm Kỷ Dậu (1789) bị quân Tây Sơn diệt tan trong chiến thắng Đống Đa lịch sử.

Nay thuộc các phường Ngã Tư Sở và Khương Thượng, quận Đống Đa. Đình Khương Thượng là di tích lịch sử đã xếp hạng năm 1990.

Trước dân tự đặt là ngõ xóm Tân Khương, tên mới đặt tháng 7-1999.

Thanh Loan

Đăng lúc: 19/01/2011 10:29

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối