Hà Nội tập trung chỉnh trang đô thị trong 5 năm

Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản về kế hoạch chỉnh trang đô thị (CTĐT) TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Theo đánh giá, nhiệm kỳ qua, TP đã thực hiện có hiệu quả nhiều công trình CTĐT như: hạ ngầm các tuyến cáp điện; chỉnh trang nâng cấp lòng đường, vỉa hè các tuyến phố lớn, cải tạo hồ, vườn hoa, cây xanh và khu vui chơi, giải trí; hoàn thành Con đường gốm sứ sông Hồng… Các công trình, dự án này đã góp phần tích cực làm cho diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp…

Tuy nhiên, công tác CTĐT còn bộc lộ hạn chế như: một số công trình thực hiện chưa đồng bộ, chậm tiến độ. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều và nhà siêu mỏng, siêu méo chưa được xử lý có hiệu quả; công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị còn thiếu kiên quyết, hiệu quả thấp…

Trong giai đoạn 2011-2015, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc chấp hành pháp luật về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Đặc biệt là ý thức tự quản của người dân đối với các công trình công cộng, dịch vụ đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia công tác CTĐT, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, nhất là những cơ chế đặc thù nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý đô thị nói chung, về CTĐT của TP nói riêng...

Các cơ quan chức năng của TP căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, phân kỳ, tiến độ đầu tư, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về CTĐT cả giai đoạn 2011-2015; kết hợp thực hiện chủ trương xã hội hóa để huy động bổ sung các nguồn lực đầu tư cho công tác CTĐT.

Khi triển khai thực hiện kế hoạch CTĐT phải gắn với tiếp tục chấn chỉnh lại trật tự xây dựng, trọng tâm là xử lý kiên quyết, có hiệu quả tình trạng vi phạm xây dựng nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà trái phép và sai phép, vượt số tầng quy định; nghiên cứu lựa chọn thứ tự ưu tiên triển khai các dự án, hạng mục công trình trọng điểm, dân sinh bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiết kiệm, chất lượng và đúng tiến độ, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật hài hòa với cảnh quan đô thị…

Huyền Hương

Đăng lúc: 28/03/2011 07:27

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối