Phố Lê Hồng Phong

Phố Lê Hồng Phong dài 730m, từ góc đường Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ đến phố Ngọc Hà, cắt ngang qua các phố: Chu Văn An, Hùng Vương, Ông Ích Khiêm. Đất nội thành Thăng Long thời Nguyễn.

Nay thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Thời Pháp thuộc là đại lộ Giôvaninely (Boulevard Giovaninelly).

Sau Cách mạng gọi là phố Tôn Trung Sơn. Thời tạm chiếm: đại lộ Tôn Thất Thuyết. Từ 1964 mang tên này.

Lê Hồng Phong (1902 -1942): tên thật là Lê Huy Doãn, người xã Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông tham gia cách mạng từ 1924, được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu học trường Quân sự Hoàng phố - Trung Quốc, tốt nghiệp sĩ quan lục quân, sang Liên Xô học trường Không quân Lêningơrát, Đại học Phương Đông, phụ trách Ban Hải ngoại của Đảng, đại biểu dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (1935), được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Tại Đại hội I Đảng Cộng sản Đông Dương ông được cử vào Ban Chấp hành Trung ương. Về Sài Gòn lãnh đạo phong trào, bị địch bắt (1938), ông bị đày ra Côn Đảo và mất tại đó ngày 6-9-1942.

Bảo Quyên

Đăng lúc: 29/01/2011 11:17

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối