Phố Lê Trực

Phố Lê Trực dài gần 200m; từ phố Sơn Tây đến phố Nguyễn Thái Học. Đất cũ của đồn Hữu Quân, thôn Thanh Ninh, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận. Nay thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Góc vườn hoa giáp phố Sơn Tây có chùa Am Cây Đề còn gọi Thanh Ninh tự. Di tích xếp hạng năm 1989. Một máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời Hà Nội đã bị bắn rơi ở đây ngày 19 tháng 5 năm 1967.

Thời Pháp thuộc là phố Tướng Lơbơloa (rue Général Lebloie).

Từ sau Cách mạng mang tên này.

Lê Trực (Thế kỷ XIX): người làng Thanh Thủy, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. 1882 làm Đề đốc Hà Nội, bị Pháp đánh thành, ông không giữ được Cửa Tây, phải rút quân lên Sơn Tây và bị triệu hồi. Sau tham gia phong trào Cần Vương, cùng Nguyễn Phạm Tuân khởi binh ở Quảng Bình cho đến khi vua Hàm Nghi bị bắt (1888), ông giải tán nghĩa binh, lui về sống ẩn ở quê nhà.

Uyên Linh

Đăng lúc: 25/02/2011 11:40

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối