Trong năm 2011: Hoàn thành GPMB giai đoạn I dự án KĐT mới Tây Hồ Tây

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi về việc rà soát các dự án trong Khu đô thị mới Tây Hồ Tây trong Thông báo số 207/TB-UBND mới được ban hành.

 Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao Ban chỉ đạo GPMB TP rà soát công tác GPMB các dự án báo cáo UBND TP trước ngày 10/8/2011; Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP phối hợp với UBND huyện Từ Liêm đảm bảo hoàn thành công tác GPMB toàn bộ Giai đoạn I dự án Khu đô thị trung tâm Tây Hồ Tây xong trong năm 2011.

Phối cảnh dự án

 

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát lại tiến độ các dự án (về quỹ đất và quỹ nhà tái định cư phục vụ công tác GPMB các dự án trong Khu đô thị mới Tây Hồ Tây) để đảm bảo cung cấp quỹ nhà tái định cư phù hợp với tiến độ GPMB các dự án liên quan.

Mặt khác, Phó Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban quản lý ĐT&XD khu Đô thị mới Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp phân loại các dự án, tiến độ, cơ chế đầu tư và cơ quan đầu mối thống nhất để quản lý dự án; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND TP trong tháng 8/2011. Văn phòng UBND TP hoàn thành việc lấy ý kiến các Thành viên Ủy ban (về Quy chế quản lý khu đô thị Tây Hồ Tây) trước ngày 30/7/2011, hoàn chỉnh, trình UBND TP phê duyệt trong tháng 8/2011.

Khu đô thị mới Tây Hồ Tây có diện tích khoảng 210 ha với mức đầu tư dự kiến hơn 310 triệu USD, thuộc quận Tây Hồ và huyện Từ Liêm, Hà Nội. Khu đô thị mới Tây Hồ Tây có diện tích khoảng 210 ha với mức đầu tư dự kiến hơn 310 triệu USD, thuộc quận Tây Hồ và huyện Từ Liêm, Hà Nội. Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/2000, đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 13 ngày 1/2/2005 và sau đó có những điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

 

Theo hanoimoi.com.vn

 

Đăng lúc: 28/07/2011 10:41

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối