Hà Nội: Quán triệt nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Sáng 28/6, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

Hơn 1.000 cán bộ chủ chốt của thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị. Ảnh HH.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết: Cùng với các địa phương khác trong cả nước, Hà Nội nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong bối cảnh vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và rất quan trọng nhằm giới thiệu tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố những nội dung, luận điểm cơ bản trong các Văn kiện Đại hội XI của Đảng. Qua đó nhằm tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về thành tựu đổi mới của Thủ đô và đất nước trong 25 năm qua và con đường phát triển trong những năm tới; Từ đó, thêm tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết đại hội các cấp đề ra.

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Nguyễn Công Soái yêu cầu các đại biểu chú trọng nghiên cứu, vận dụng những quan điểm mới của Đảng vào thực tiễn công tác của Thủ đô nói chung và của từng cấp, từng ngành nói riêng. Với vai trò và trách nhiệm của mình, từng đồng chí cần suy nghĩ để từ những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, vận dụng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với Thủ đô. Đó là vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy mọi nguồn lực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, tìm ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV thành phố đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu thảo luận sôi nổi, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tập trung làm rõ những lĩnh vực công tác, nội dung công việc trọng tâm, chủ yếu của Thành phố cần phải giải quyết trong thời gian tới và quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, tạo bước chuyển động tích cực, hiệu quả trên mọi mặt đời sống xã hội của Thủ đô.


Trong hai ngày 28 và 29/6, các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên của Trung ương trình bày những chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi năm 2011). Hội nghị cũng sẽ thảo luận và thông qua chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng./.

Theo cpv.org.vn
Đăng lúc: 28/06/2011 17:11

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối