Hà Nội lập hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành lập đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân.

Ngày 1/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho văn phòng hoặc một phòng chuyên môn làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của mình.

Tương tự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phải có trách nhiệm bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho văn phòng hoặc một phòng chuyên môn về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính như trên, đồng thời, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cũng phải bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho một công chức chuyên môn làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Trước ngày 10/8, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải gửi quyết định về thiết lập các tổ chức, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Mới đây, ngày 29/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố).

Việc thành lập mới đơn vị này và thiết lập các tổ chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính với tinh thần không đưa thêm các thủ tục hành chính không cần thiết; các thủ tục hành chính ban hành phải phù hợp với pháp luật và tình hình thực tiễn, góp phần đắc lực vào Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ; coi đây là khâu đột phá của Thủ đô trong tình hình mới./.

P.V

Đăng lúc: 02/08/2011 16:19

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối